default-logo

Bytowski zamek zaistniał w sieci

Zamek w Bytowie doczekał się własnej strony internetowej.

Od wczoraj pod adresem www.zamekbytowski.pl działa strona internetowa poświęcona naszej warowni. Została ona wykonana przez bytowskie studio projektowe To Design. Jednym z ciekawych elementów witryny jest gra, po której ukończeniu będzie można odebrać nagrodę w rzeczywistym świecie.
Budowa strony była możliwa dzięki dofinansowaniu, które Bytowskie Centrum Kultury otrzymało w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju tzw. „małe projekty”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 4 Leader. Całkowita wartość projektu wynosiła 30.627,00 zł, z czego 17.430,00 zł to dofinansowanie.

Zostaw komentarz